Koronatietopaketti

Kustannustuen neljännen kierroksen hakuaika alkaa 17.8. klo 9.00 ja päättyy 30.9. klo 16.15. Tuen tukikausi on 1.3.-31.5.2021.

 

Kustannustuki on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto on pudonnut koronapandemian vuoksi ja joilla on sen vuoksi vaikeuksia selvitä joustamattomista kustannuksista ja palkkakuluista. Hallituksen linjauksen mukaan tuen tarve ja määrä arvioidaan koronaepidemian aiheuttaman liikevaihdon äkillisen menetyksen perusteella. Tuella pyritään tukemaan yritysten selviämistä koronapandemian yli.

Voit lukea lisää aiheesta:

https://www.valtiokonttori.fi/palvelut/korvaus-ja-vahinkopalvelut/yritysten-kustannustuki/

Yrityksen kotikunta

 • Tarkoitettu päätoimisille yksinyrittäjille (Tmi, Oy, Ky, Ay, Osk)
 • Tuen suuruus on 2 000 € kertakorvauksena
 • Tuki kohdistuu yritystoiminnan juokseviin menoihin, kuten yritystilojen ylläpitoon
 • Tuen saamisen edellytyksiin kuuluu YEL-rekisteriin kuuluminen tai, että yrittäjällä on todentaa 20 000 € vuosittainen yrittäjätulo tai laskutus
 • Hakemuksessa on osoitettava yritystoiminnan taloudellisen tilanteen heikentymisen johtuneen koronaepidemian takia 16.3.2020 jälkeen (kulujen ja myyntituottojen laskelma kirjanpidon ja/tai tiliotteen perusteella). Taloudellisen tilanteen katsotaan heikentyneen, jos yrityksen liikevaihto on laskenut 30 % normaaliin tilanteeseen verrattuna. Hakemuksessa on kuvatta, miten yrittäjä hyötyisi avustuksen saamisesta
 • Hakemus sähköisesti tai paperisesti kotikunnan verkkosivujen kautta viimeistään 31.8.2020
 • Lisätietoa Kauhavan kaupungin hakuprosessista saat seuraavan linkin kautta: http://www.investkauhava.fi/invest_kauhava/yksinyrittajan_avustus

ELY-keskus

 • Tarkoitettu pienyritykselle, jonka palveluksessa on avustuksen jättöhetkellä yrittäjän lisäksi 1-4 yli 30 h/vko tekevää työntekijää (Tmi, Oy, Ky, Ay, Osk)
 • Tuen suuruus on 10 000 € – 100 000 €, riippuen yrittäjän hakemasta tilanneanalyysista tai kehittämishankkeesta. Tuen suuruus on korkeintaan 80 % hyväksyttämistä kustannuksista. (ELY:n ohjeissa listaus hyväksyttäviä kustannuksia). Kehittämishankkeen lähtökohtana on yrittäjän halu kehittää yritystoimintaansa ja sitä kautta uuden tulovirran synnyttäminen. Kehittämishanke voi liittyä esimerkiksi uusien asiakasryhmien hankkimiseen, uusien tuotteiden tai palvelujen tuottamiseen, uusien jakelukanavien avaamiseen, alihankintaverkoston laajentamiseen tai esimerkiksi digitaalisten kanavien kehittämiseen yritystoiminnassa. Tuen käytöstä tulee raportoida kattavasti.
 • Tuki on tarkoitettu yritystoiminnan kehittämiseen. Hakemuksessa tulee esimerkiksi arvioida seuraavien vuosien liikevaihdon suuruutta. Lisäksi hakemuksessa on kerrottava, miten koronaepidemia on heikentänyt yritystoimintaa.
 • Hakemus laaditaan ELY-keskuksen verkkosivuilla
 • https://www.yrittajat.fi/uutiset/624373-ely-keskusten-avustushakemuksissa-ruuhkaa-mutta-reilu-sata-paatosta-jo-tehty-hakija#dafb7d60
 • http://www.ely-keskus.fi/documents/10191/3519054/Ohje_ELY_poikkeusrahoitushakemus.pdf/26b7bcbd-31b9-4f6a-b69e-967302f2647b

Business Finland

 • Tarkoitettu Pk-yrityksille (Oy, Oyj, Ay, Ky, Osk.), joissa työskentelee yrittäjän lisäksi 5-250 työntekijää. Liikevaihdon tulee olla alle 300 milj. €.
 • Tuen suuruus on 10 000 – 10 000 € yrityksen tilanteesta ja kehittämishankkeesta riippuen, kuitenkin korkeintaan 80 % hyväksyttävistä kustannuksista.
 • Hakemus Business Finlandin asiointipalvelun kautta. Edellyttää rekisteröitymistä Business Finlandin asiointipalvelun käyttäjäksi
 • https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/hairiotilannerahoitus/

Alkutuotannon tuki 2020 / turkistuotanto

Finnveran takaus

 • Tarkoitettu kaikille yrityksille yritysmuodosta ja kokoluokasta riippumatta.
 • Takaus on vakuudeksi yritysten kotimaisiin rahoitustarpeisiin, kuten investointeihin, käyttöpääoman tai yritysjärjestelyiden vaatimaan rahoitukseen.
 • Takauksesta neuvotellaan pankin kanssa. Takauksen suuruus on noin 50-80 % luoton tai muun rahoitussitoumuksen määrästä.
 • https://www.finnvera.fi/tuotteet/takaukset/finnvera-takaus

Business Finlandin Tutkimus- ja kehityslaina (TKI-laina)

 • Tarkoitettu työvoimavaltaisten alojen osakeyhtiöille kokoluokasta riippumatta, joiden liiketoiminta on häiriintynyt koronaviruksen vuoksi.
 • Kehittämisprojektin koko tulee olla vähintään 150 000 €. Laina on projektikustannuksista korkeintaan 70 %. Rahoituksen tarkoitus on edesauttaa yrityksiä työllistämään työntekijät koronakriisinkin aikana. TKI-lainaa ei voi saada, jos yrityksellä on samanaikaisesti Business Finlandin muu investointirahoitushanke.
 • Hakemus Business Finlandin verkkosivujen kautta huhtikuun ja toukokuun aikana.

TE-toimisto ja Kela: Yrittäjän työttömyysturva

 • Tarkoitettu kaikille yrittäjille toimeentulon tukemiseksi.
 • Yrittäjä voi hakea työmarkkinatukea, jos päätoiminen työskentely yrityksessä on päättynyt tai yrittäjätulo on epidemian vuoksi vähemmän kuin 1 089,67 €/kk
 • Yritystoimintaa ei tarvitse lopettaa työttömyystuen saamiseksi.
 • Ilmoittautuminen työttömäksi työnhakijaksi TE-palveluihin TE-toimiston verkkosivuilla.
 • Työttömyysturvan suuruus on 33,66 €/pv ja 5 päivältä viikossa. Yli 300 € tulot pienentävät etuutta.
 • https://www.kela.fi/tyottomyysturva-nain-haet

Muita hyödyllisiä linkkejä